Δυτική Μακεδονία: Η ελεύθερη Ελλάδα της κατοχής, απομνημονεύματα της εθνικής αντίστασης (1940 - 1944)

Titel Δυτική Μακεδονία: Η ελεύθερη Ελλάδα της κατοχής, απομνημονεύματα της εθνικής αντίστασης (1940 - 1944)
Autor*in Κυρατυόπουλος, Φωτεινός
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κώδικας
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung