Ο Κλαβίγιος. Το ωραίον και συγκινητικόν δράμα του μεγίστου ποιητού της Γερμανίας Γαίτου στην ελληνική Σκηνή του 19ου αιώνα

Titel Ο Κλαβίγιος. Το ωραίον και συγκινητικόν δράμα του μεγίστου ποιητού της Γερμανίας Γαίτου στην ελληνική Σκηνή του 19ου αιώνα
Autor*in Μαράκα, Λίλα
Buchtitel Δράμα και Παράσταση
Ort Athen
Verlag Πολύτροπον
Datum 2006
Seiten 313-378
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung