Δυο μεγάλοι Γερμανοί ιστορικοί μελετητές της Ελλάδος τον περασμένο αιώνα. Κάρολος Χοπφ (1832-1873) και Γουσταύος Χερτσμπεργκ (1826-1907)

Wissensbasis

Pavlos Karolidis
Titel Δυο μεγάλοι Γερμανοί ιστορικοί μελετητές της Ελλάδος τον περασμένο αιώνα. Κάρολος Χοπφ (1832-1873) και Γουσταύος Χερτσμπεργκ (1826-1907)
Autor*in Σαββίδης, Αλέξης Γ.Κ.
Publikation Νέα Εστία
Band 133
Ausgabe 1577
Datum 1993
Seiten 385-387
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung