Προς τους αρχαίους μέσω Ευρώπης. Τέσσερις 'Ιστορίες της Ελλάδος', 1806-1807

Titel Προς τους αρχαίους μέσω Ευρώπης. Τέσσερις 'Ιστορίες της Ελλάδος', 1806-1807
Autor*in Γιακωβάκη, Νάσια
Buchtitel Η δύση της ανατολής και η ανατολή της δύσης. Ιδεολογικές αντανακλάσεις και στερεότυπα (τέλη 18ου - αρχές 20ού αι.). Μνήμη Έλλης Σκοπετέα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag University Studio Press
Datum 2005
Seiten 85-112
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung