Η Γερμανική Αυτοκρατορία και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Άγνωστες πτυχές από τα Γερμανικά Αρχεία.

Wissensbasis

Stratos N. Dordanas
Titel Η Γερμανική Αυτοκρατορία και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Άγνωστες πτυχές από τα Γερμανικά Αρχεία.
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Herausgeber*in Καλογριάς, Βάιος
Ort Αθήνα
Verlag Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών/Εκδόσεις Κυριακίδη
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung