Οι μεταπολεμικές σχέσεις Ελλάδας -Γερμανίας. Χρήσιμα διδάγματα από τη σύγχρονη Ιστορία

Titel Οι μεταπολεμικές σχέσεις Ελλάδας -Γερμανίας. Χρήσιμα διδάγματα από τη σύγχρονη Ιστορία
Autor*in Αποστολόπουλος, Δημήτρης
Publikation Ιστορία Εικονογραφημένη
Ausgabe 591: Αφιέρωμα. Οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ανατολική Γερμανία. Το ζήτημα των πολιτικών προσφύγων
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung