Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα. Το έργο και η σκέψη του Νεοκλή Καζάζη: 1849-1936, Αθήνα: Τροχαλία 1996.

Titel Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα. Το έργο και η σκέψη του Νεοκλή Καζάζη: 1849-1936, Αθήνα: Τροχαλία 1996.
Autor*in Κόκκινος, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Τροχαλία
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung