Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας, 18ος-1830. Ο διάλογος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη

Titel Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας, 18ος-1830. Ο διάλογος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη
Autor*in Αθήνη, Στέση
Universität Α. Π. Θ.
Ort Thessaloniki
Datum 2001
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung