Ο Σολωμός στα γερμανικά. Ένας μεταφραστικός άθλος.Τα εκδοτικά προβλήματα

Wissensbasis

Dionysios Solomos
Titel Ο Σολωμός στα γερμανικά. Ένας μεταφραστικός άθλος.Τα εκδοτικά προβλήματα
Autor*in Αλεξίου, Στυλιανός
Publikation Νέα Εστία
Band 150
Ausgabe 1739
Datum 2001
Seiten 630-638
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung