Γύρω από τη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών του Haxthausen

Titel Γύρω από τη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών του Haxthausen
Autor*in Σούλης, Γεώργιος Χρ.
Publikation Νέα Εστία
Band 50
Datum 1951
Seiten 1218-1220.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung