Στη σκια του θανάτου. Το μνημείο εκτελέσεων των φυλακών Plötzensee στο Βερολίνο

Titel Στη σκια του θανάτου. Το μνημείο εκτελέσεων των φυλακών Plötzensee στο Βερολίνο
Autor*in Βραζιτούλης, Γιώργος Μ.
Publikation Exantas
Band 5
Datum 2007
Seiten 62-69
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung