Η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού κατά την περίοδο της απολυταρχίας

Titel Η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού κατά την περίοδο της απολυταρχίας
Autor*in Μακρυδημήτρης, Αντώνης
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Buchtitel Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2002
Seiten 57-76
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung