Ραγκαβής και Σίλλερ: μια μαθητεία στο γερμανικό Ρομαντισμό. Η ανάδυση της ατομικότητας και οι συγκρούσεις με τη συλλογική ευθύνη

Titel Ραγκαβής και Σίλλερ: μια μαθητεία στο γερμανικό Ρομαντισμό. Η ανάδυση της ατομικότητας και οι συγκρούσεις με τη συλλογική ευθύνη
Autor*in Ριτσάτου, Κωνσταντίνα
Herausgeber*in Γεωργακάκη, Κωνστάντζα
Buchtitel Πρακτικά Β΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: Σχέσεις του νεοελληνικού θεάτρου με το ευρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραματουργίας από την Αναγέννηση ως σήμερα, 18-21 Απριλίου 2002
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Ergo
Datum 2004
Seiten 69-79
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung