Το Πολιτειακό καθεστώς της Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του Συντάγματος του 1844 (εκ των δημοκρατικών ιδεωδών της Επαναστάσεως του 1821 εις την απόλυτον Μοναρχίαν)

Titel Το Πολιτειακό καθεστώς της Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του Συντάγματος του 1844 (εκ των δημοκρατικών ιδεωδών της Επαναστάσεως του 1821 εις την απόλυτον Μοναρχίαν)
Autor*in Νάκος, Γεώργιος Π.
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung