Καλογεράς, Πέτρος, Πέτρου

Wissensbasis

Petros Kalojeras
Titel Καλογεράς, Πέτρος, Πέτρου
Autor*in Πλυτάς, Γεώργιος
Herausgeber*in Αθανασακόπουλος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Datum 1979
Seiten 395-397
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung