Εποχή των Ρήξεων, Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940

Titel Εποχή των Ρήξεων, Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940
Herausgeber*in Βόγλης, Πολυμέρης
Ort Αθήνα
Verlag Επίκεντρο
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung