Έλληνες μουσουργοί της Γερμανίας: Δημήτρης Τερζάκης

Wissensbasis

Dimitris Terzakis
Titel Έλληνες μουσουργοί της Γερμανίας: Δημήτρης Τερζάκης
Autor*in Ταμβάκος, Θωμάς
Publikation Exantas
Band 8
Datum 2008
Seiten 52-57
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung