Μνήμες Κατοχής ΙΙ. Ιταλοί και Γερμανοί και η καταστροφή της Εβραϊκής κοινότητας

Titel Μνήμες Κατοχής ΙΙ. Ιταλοί και Γερμανοί και η καταστροφή της Εβραϊκής κοινότητας
Autor*in Schminck-Gustavus, Christoph
Mitarbeiter*in Molho, Rena
Band 2
Ort Ιωάννινα
Verlag Ισνάφι
Datum 2008
Weiteres Πρόλογος από: Rena Molho
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung