Ιστορικός και λογοτεχνικός λόγος. Η αναπαράσταση του δωσιλογισμού στη μεταπολεμική λογοτεχνική παραγωγή

Wissensbasis

Hagen Fleischer
Titel Ιστορικός και λογοτεχνικός λόγος. Η αναπαράσταση του δωσιλογισμού στη μεταπολεμική λογοτεχνική παραγωγή
Autor*in Μποντίλα, Μαρία
Herausgeber*in Μιχαηλίδης, Ιάκωβος
Herausgeber*in Νικολακόπουλος, Ηλίας
Herausgeber*in Fleischer, Hagen
Buchtitel Εχθρός εντός των τειχών. Όψεις του Δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά Γράμματα
Datum 2006
Seiten 249-67
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung