Συναίνεση και διαφωνία στον ελληνικό κινηματογράφο κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών: Οι πολιτικές στάσεις των ταινιών „Δώστε τα χέρια“ και „Αυτοί που μίλησαν με το θάνατο“

Titel Συναίνεση και διαφωνία στον ελληνικό κινηματογράφο κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών: Οι πολιτικές στάσεις των ταινιών „Δώστε τα χέρια“ και „Αυτοί που μίλησαν με το θάνατο“
Autor*in Κυμιώνης, Στέλιος
Publikation Ουτοπία
Ausgabe 47
Datum 2001
Seiten 89–102
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung