«Η διαμόρφωση μίας νέας δυναμικής: οι ελληνογερμανικές σχέσεις από το 1974 ως σήμερα. Στρατηγικές σχέσεις, πολιτική συνεργασία και πολιτισμικοί δεσμοί»

Titel «Η διαμόρφωση μίας νέας δυναμικής: οι ελληνογερμανικές σχέσεις από το 1974 ως σήμερα. Στρατηγικές σχέσεις, πολιτική συνεργασία και πολιτισμικοί δεσμοί»
Autor*in Αποστολόπουλος, Δημήτριος Κ.
Publikation Γεωστρατηγική
Ausgabe 10
Datum Ιανουάριος-Απρίλιος 2007
Seiten 54-64
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung