Οι συνθήκες διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και οι δυνατότητες σπουδής της νεοελληνικής φιλολογίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και το Δυτικό Βερολίνο Εκθεση 1 Εκθεση 2

Titel Οι συνθήκες διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και οι δυνατότητες σπουδής της νεοελληνικής φιλολογίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και το Δυτικό Βερολίνο Εκθεση 1 Εκθεση 2
Autor*in Rosenthal-Kamarinea, I.
Publikation Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik
Band 8
Datum 1987-1989
Seiten 120-127
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung