Ο Βάγκνερ στο πρώιμο αφηγηματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Wissensbasis

Richard Wagner
Titel Ο Βάγκνερ στο πρώιμο αφηγηματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Autor*in Κατσιγιάννη, Άννα
Publikation Σύγκριση
Band 20
Datum 2009
Seiten 138-150
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung