Οι ναζί για την εθνική αντίσταση στην Ελλάδα. Επτά απόρητες εκθέσεις του Γενικού Επιτελείου του Χίτλερ

Wissensbasis

Adolf Hitler
Titel Οι ναζί για την εθνική αντίσταση στην Ελλάδα. Επτά απόρητες εκθέσεις του Γενικού Επιτελείου του Χίτλερ
Autor*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 (Ε.Δ.Ι.Α.)
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung