Η δεξίωση του Heine στον χώρο της ελληνικής παιδείας

Titel Η δεξίωση του Heine στον χώρο της ελληνικής παιδείας
Autor*in Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ.
Buchtitel Heinrich Heine (1797-1856)
Ort Αθήνα
Verlag Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung