Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος : Η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας 1869 - 1882

Titel Ελέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος : Η γερμανοελληνική σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της Ολυμπίας 1869 - 1882
Autor*in Μποχώτης, Αθανάσιος Ν.
Herausgeber*in Καλπαξής, Θανάσης
Ort Ηράκλειο Κρήτης
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung