Κυριακή Χρυσομάλλη–Henrich: σχέσεις γερμανικής και ελληνικής λογοτεχνίας

Titel Κυριακή Χρυσομάλλη–Henrich: σχέσεις γερμανικής και ελληνικής λογοτεχνίας
Autor*in Τσούπρου, Σταυρούλα
Publikation Ο Αναγνώστης
Datum 01.10.2016
Weiteres Rezension von: Ιστορία της γερμανικής λογοτεχνίας: Από τις αρχές της ως σήμερα, Übers.: Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung