Οι προϋποθέσεις για την πρώτη μετάφραση ελληνικού μυθιστορήματος σε άλλη γλώσσα μετά το 1830: "Ο Εξόριστος του 1831" του Αλεξάνδρου Σούτσου

Titel Οι προϋποθέσεις για την πρώτη μετάφραση ελληνικού μυθιστορήματος σε άλλη γλώσσα μετά το 1830: "Ο Εξόριστος του 1831" του Αλεξάνδρου Σούτσου
Autor*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Πεζογραφία και εξουσία στη νεότερη Ελλάδα
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Αρμός
Datum 2013
Seiten 13-58
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung