Στερεότυπες εκφράσεις και συμπεριφορές μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών σε ελληνικές ταινίες: πολιτισμική προσέγγιση: συμβολή στη μελέτη του κινηματογραφικού πολιτισμικού αγαθού

Titel Στερεότυπες εκφράσεις και συμπεριφορές μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών σε ελληνικές ταινίες: πολιτισμική προσέγγιση: συμβολή στη μελέτη του κινηματογραφικού πολιτισμικού αγαθού
Autor*in Λουκίσης, Ιωάννης Δ.
Universität Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ΔιαχείρισηςΠολιτισμικών Αγαθών
Ort Καλαμάτα
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung