"Ξέρεις τον Φάουστ;" "Τον δόκτορα;" "Τον δούλο ημών!". Bistrukturalität in der Faust-Übersetzung von Petros Markaris

Titel "Ξέρεις τον Φάουστ;" "Τον δόκτορα;" "Τον δούλο ημών!". Bistrukturalität in der Faust-Übersetzung von Petros Markaris
Autor*in Anastasiadis, Athanasios
Buchtitel Griechisch - Ελληνικά - Grekiska. Festschrift für Hans Ruge. Sonderdruck. Hrsg. von Konstantina Glykioti u. Doris Kinne
Ort Frankfurt a. M. u.a.
Verlag Lang
Datum 2009
Seiten 1-8
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung