[Βιβλιοκρισία:] Φρήντριχ Χαίλντερλιν. Ποιήματα: Μεγάλη εκλογή σε τρία μέρη. Μετάφραση Δ.Θ. Γκότσης, Αρμός 2000, σ. 251. Σχετικά με την τεχνική της μετάφρασης του ανοίκειου

Wissensbasis

Elena Noussia
Titel [Βιβλιοκρισία:] Φρήντριχ Χαίλντερλιν. Ποιήματα: Μεγάλη εκλογή σε τρία μέρη. Μετάφραση Δ.Θ. Γκότσης, Αρμός 2000, σ. 251. Σχετικά με την τεχνική της μετάφρασης του ανοίκειου
Autor*in Νούσια, 'Ελενα
Publikation Μετάφραση
Ausgabe 9
Datum 2003
Seiten 240-247
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung