Συνομιλώντας με τον Καβάφη. Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων

Titel Συνομιλώντας με τον Καβάφη. Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων
Autor*in Βαγενάς, Νάσος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung