Η πολιτική της συνθηκολόγησης και η κατάρρευση του μετώπου, Απρίλιος 1941

Titel Η πολιτική της συνθηκολόγησης και η κατάρρευση του μετώπου, Απρίλιος 1941
Autor*in Ανδρικόπουλος, Μιχάλης
Buchtitel Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία, κατοχή, αντίσταση. Πρακτικά Α’ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ (Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας)
Datum 1989
Seiten 185-201
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung