Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ΙΘ΄ αιώνα

Titel Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ΙΘ΄ αιώνα
Autor*in Λάππας, Κώστας
Buchtitel Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Datum 1989
Seiten 137-147
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung