Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων Κατοχής στην Ελλάδα, 1941–1944

Wissensbasis

Hagen Fleischer
Titel Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων Κατοχής στην Ελλάδα, 1941–1944
Autor*in Fleischer, Hagen
Publikation Μνήμων
Band 7
Datum 1978–1979
Seiten 182–195
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung