Ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος 1788-1869. θεμελιωτής της οικονομικής συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους

Titel Ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος 1788-1869. θεμελιωτής της οικονομικής συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους
Autor*in Νοταράς, Γεράσιμος
Autor*in Συνοδινός, Ζήσιμος Χ.
Herausgeber*in Εθνική Τράπεζα της Eλλάδος
Ort Αθήνα
Verlag Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung