Αρχιτεκτονική δημιουργία στην Αθήνα. Νέοι δρόμοι του κλασικισμού: Συνθετικές αρχές τριών επώνυμων γερμανών αρχιτεκτόνων στα σχέδιά τους για τα ανάκτορα της Αθήνας

Titel Αρχιτεκτονική δημιουργία στην Αθήνα. Νέοι δρόμοι του κλασικισμού: Συνθετικές αρχές τριών επώνυμων γερμανών αρχιτεκτόνων στα σχέδιά τους για τα ανάκτορα της Αθήνας
Autor*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Herausgeber*in Χρυσός, Ευάγγελος
Buchtitel Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα
Ort Αθήνα
Verlag Ακρίτας
Datum 1996
Seiten 277-314
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung