Επισκόπηση μεταφράσεων και μεταφραστών: Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανίας [sic]

Titel Επισκόπηση μεταφράσεων και μεταφραστών: Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανίας [sic]
Autor*in Werner, Jürgen
Publikation Μαντατοφόρος
Band 22
Datum 1983
Seiten 73-78
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung