Η Αθήνα στο Βερολίνο: το καλλιτεχνικό πρόγραμμα Βερολίνου της DAAD και οι Έλληνες φιλοξενούμενοί του

Titel Η Αθήνα στο Βερολίνο: το καλλιτεχνικό πρόγραμμα Βερολίνου της DAAD και οι Έλληνες φιλοξενούμενοί του
Autor*in Schmied, Wieland
Autor*in Ιωακειμίδης, Χρήστος
Ort Αθήνα
Verlag Καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Βερολίνου DAAD
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung