Ίχνη της γραπτής λογοτεχνίας στην προφορική παράδοση. Ο Νικολάκης εις τον Νάδη, Jeannarakis και Ελπίς Μέλαινα

Titel Ίχνη της γραπτής λογοτεχνίας στην προφορική παράδοση. Ο Νικολάκης εις τον Νάδη, Jeannarakis και Ελπίς Μέλαινα
Autor*in Πολίτης, Αλέξης
Buchtitel Πρακτικά Η' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2000
Seiten 369-377
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung