Αφηγήματα ελληνογερμανικών διασταυρώσεων στη documenta 14

Titel Αφηγήματα ελληνογερμανικών διασταυρώσεων στη documenta 14
Autor*in Βρατσκίδου, Ελεονώρα
Herausgeber*in Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας
Herausgeber*in Πεχλιβάνος, Μίλτος
Datum 07.09.2020
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung