Ποιήτριες ελληνικής καταγωγής στη Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Γερμανία: Ακροβατώντας ανάμεσα σε δύο πατρίδες, δύο ταυτότητες

Titel Ποιήτριες ελληνικής καταγωγής στη Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Γερμανία: Ακροβατώντας ανάμεσα σε δύο πατρίδες, δύο ταυτότητες
Autor*in Γεωργουδάκη, Αικατερίνη
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag University Studio Press
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung