Η μνήμη της δεκαετίας 1940 – 1950 στη διαδικασία συγκρότησης παροντικών πολιτισμικών ταυτοτήτων

Wissensbasis

Konstantinos Dimadis
Titel Η μνήμη της δεκαετίας 1940 – 1950 στη διαδικασία συγκρότησης παροντικών πολιτισμικών ταυτοτήτων
Autor*in Μπάδα, Κωνσταντίνα
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) Δʹ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010. Πρακτικά
Band 5
Ort Αθήνα
Verlag Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Datum 2011
Seiten 337-349
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung