Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος για τον Oswald Spengler. Μια μακρά επιστολή του τού 1939 από την εξορία του στην Καλή Ράχη της Θάσου

Titel Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος για τον Oswald Spengler. Μια μακρά επιστολή του τού 1939 από την εξορία του στην Καλή Ράχη της Θάσου
Autor*in Καλλίας, Κωνσταντίνος Ν.
Publikation Νέα Εστία
Band 129
Ausgabe 1528
Datum 1991
Seiten 295-300
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung