Ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας : από της εν έτει 1837 ιδρύσεως αυτής μέχρι του 1900

Wissensbasis

Kyriakos Pittakis
Titel Ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας : από της εν έτει 1837 ιδρύσεως αυτής μέχρι του 1900
Autor*in Καββαδία, Παναγής
Ort Αθήνησιν
Verlag Εκ του Τπυπογραφείου των Αδελφών Πέρρη
Datum 1900
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung