Ο ποινικός νόμος του 1834 και ο Georg Ludwig von Maurer

Titel Ο ποινικός νόμος του 1834 και ο Georg Ludwig von Maurer
Autor*in Παπαθεοδώρου, Θεόδωρος
Herausgeber*in Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Buchtitel Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 2002
Seiten 153-160
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung