Το Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας στη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία τις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Titel Το Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας στη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία τις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Autor*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Herausgeber*in Isabel Garcia Galvez
Publikation Grecia y la Tradiociόn clasica
Band 1
Datum 2002
Seiten 169-196
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung