Μετάφραση και μετρική: Λορέντσος Μαβίλης

Wissensbasis

Lorentzos Mavilis
Titel Μετάφραση και μετρική: Λορέντσος Μαβίλης
Autor*in Λέτσιος, Βασίλης
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και 'εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 167-181
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung