Ο Βασιλέας Όθων της Ελλάδος και τα Πρωτόκολλα του Συμβουλίου της Αντιβασιλείας (1833–1835)

Titel Ο Βασιλέας Όθων της Ελλάδος και τα Πρωτόκολλα του Συμβουλίου της Αντιβασιλείας (1833–1835)
Autor*in Becker, Rainald
Autor*in Lechenmayr, Emanuel
Herausgeber*in Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας
Herausgeber*in Πεχλιβάνος, Μίλτος
Übersetzer*in Οικονόμου, Αντώνης
Datum 23.09.2020
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung