Στέφανος Δούγκας ο εκ Τυρνάβου Μαθηματικός και Φιλόσοφος, πρώτος διδάσκαλος της φιλοσοφίας του Schelling στην Ελλάδα και η φιλοσοφική του διδασκαλία περὶ Θεού και φύσεως

Titel Στέφανος Δούγκας ο εκ Τυρνάβου Μαθηματικός και Φιλόσοφος, πρώτος διδάσκαλος της φιλοσοφίας του Schelling στην Ελλάδα και η φιλοσοφική του διδασκαλία περὶ Θεού και φύσεως
Autor*in Καραγιάννης, Γεώργιος
Buchtitel Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσαλοὶ Φιλόσοφοι
Ort Λάρισα
Verlag Τσαριτσάνης
Datum 1998
Seiten 175-178
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung